Margaret Hilda Thatcher Cartoon

Si Margaret Hilda Thatcher, Baronesa Thatcher, LG, OM, PC, FRS ay isang politikong Ingles na kasapi ng Partidong Konserbatibo, ang pinakamahabang naglingkod na Punong Ministro ng Nagkakaisang Kaharian noong ika-20 dantaon, at ang kaisa-isang babaeng humawak ng posisyong iyon. Wikipedia

I made this commission last October. Feel free to message me for similar commission.