Gelo Franco Interview Komiks Collector

Interview with Gelo Franco, Komiks Collector. 2022

Hello Komiks People! Ito na ang pinaka-unang in-person interview after Covid-19! Kasama ni Mel si Gelo Franco isang Komiks Collector! Kilalanin natin siya!