BK Pena Interview of Paalam Ming-ming and Chopsoy Comics

Hello Komiks People sa IKP interview na ito, kinapanayam namin si BK Pena ng Burgers and Cheese-mis at Palam Ming-ming. Ang interview ay naganap sa BGC Art Mart Passion Fest 2016

Watch IKP on YouTube