RH QUILANTANG of Ang Mga Alitaptap ng Pulang Buhangin Komiks Interview