TRESE on Netflix voice Actor Nica Rojo Interview – IKP

Watch IKP on YouTube

Hello Komiks people! Sa episode na ito, nakipagkuwentuhan kami kay Nica Rojo ng Salmon Comics. Isa rin siyang voice actress ng Trese sa Neflix. Siya ang boses ni Ramona ang Ina ng mga Kambal. Madami kaming napag-usapan tulad ng Komiks, Nostalgia, anime at maramin pang iba.

Salmon Comics FB Page: https://www.facebook.com/search/top?q…

#treseonNetflix #pinoydubber #salmoncomics